Östra Sjukhuset områdesledning, Göteborg

Kontorslandskap i ljusa färger och bra ljudmiljö

Hösten 2011 fick vi i uppdrag av Västfastigheter att projektera ombyggnad av det tidigare sjukhusbiblioteket till nya lokaler för sjukhusets områdesledning. Kontoret har omkring 40 arbetsplatser fördelade på mindre kontorslandskap och enskilda arbetsrum. Dessutom finns det i lokalerna tillgång till ett par samtalsrum och fyra konferensrum varav ett är avsett för sjukhusets katastrofledning.

I vårt uppdrag ingick även projektering av fast inredning och att på uppdrag av brukarna planera den lösa inredningen.

 

Accentfärger i turkos och grönt

Accentfärger i turkos och grönt

Med himlen utanför fönstren blev den utgångspunkten för färgsättningen. Grått har varit en genomgående kulör med turkost och gulgrönt som accentfärger. Dessa kulörer återkommer även i möblerna vilket framhäver utsikten och skapar en lugn och harmonisk arbetsmiljö.

Kontorslandskap, ljusa färger och bra ljudmiljö

Kontorslandskap, ljusa färger och bra ljudmiljö

Stor vikt har lagts vid akustiken i kontorslandskapet som har delats in i mindre enheter med hjälp av skärmväggar. Möbler och tyger som valts är alla miljöanpassade enligt Gröna listan.

Nischer för samtal

Nischer för samtal

Utanför konferensrummen och katastrofledningsrummet finns kaffeautomat och en ljuddämpad nisch för att sitta ner och prata eller tala i telefon.

Pausrum

Pausrum

Den fantastiska utsikten i bakgrunden bidrar till en stunds skön avkoppling  i samband med fika och lunch. Här återkommer de turkos och gröna kulörerna som accent  i golvet likt en ”trasmatta”.