Fridhem, Trollhättan

Sveriges största passivhusprojekt

ABAKO arkitektkontor AB vann 2011 tillsammans med PEAB Sverige AB tävlingen om kvarteret Fridhem i Trollhättan. Projektet omfattar ett lamellhus och sex punkthus som rymmer 174 lägenheter. Av dessa utgör 30 lägenheter ett trygghetsboende för personer över 75 år.

Passivhus

Passivhus

Byggnaderna utförs som passivhus, vilket ställer stora krav på utformning av byggnadsvolymer, ytterväggar, fönster och ventilationssystem.

Fridhem var när det byggdes Sveriges största passivhusprojekt.

Attraktiva gårdsmiljöer

Attraktiva gårdsmiljöer

Flertalet parkeringsplatser ryms i källargarage, vilket ger möjlighet att skapa attraktiva gårdsmiljöer. Dessa är utformade med stor omsorg av den brittiske trädgårdsarkitekten John Tizzard.

Vill du veta mer om Fridhem? Kontakta gärna mig.

Höga miljökrav - låga kostnader

Höga miljökrav - låga kostnader

Byggnaderna håller mycket hög miljöstandard och är dessutom mycket kostnadseffektiva.