Bjurslätts äldreboende, Göteborg

Hälsobefrämjande vårdmiljö

ABAKO har stor erfarenhet av hälsobefrämjande vårdmiljöer och fick därför i uppdrag av Lundby stadsdelsförvaltning att utforma den nya inredningen till publika utrymmen, allmänna utrymmen i boendeenheter, personalytor, samt restaurangens utemiljö. Förutsättningarna var att med hög ambitionsnivå och stor omsorg skapa ett modernt och flexibelt boende att trivas i. Äldreboendet ligger i stadsdelen Lundby i Göteborg och innehåller 100 enrumslägenheter fördelade på 10 boendeenheter.

Dagverksamheten

Dagverksamheten

Arkitekten har skapat fyra olika färgteman för enheterna som ABAKO har följt upp i inredningen och tolkat i fyra olika färgkoncept. I dagverksamheten har de fyra koncepten förenats i inredningens olika detaljer.

Entré och restaurang

Entré och restaurang

Här har ett ”Kosmos”-inspirerat tema vuxit fram med utgångspunkt i den skulpturala konsten på den intilliggande utegården, utförd av konstnären Gunilla Bergström.

Samtalsrum

Samtalsrum

Vår idé med enfärgade ytor har också varit att det ska upplevas som mera modernt och stå sig över tid. Här får färgerna tala tillsammans och för sig själva.

Ljusterapirum

Ljusterapirum

Ambitionen är att inredningen ska samverka med och stödja det hälsobefrämjande arbete som pågår i huset och omedvetet ge ett mervärde till alla som vistas där.