Aspö, Skövde

Nybyggnad av bostäder med ekologisk profil

I samarbete med PEAB har ABAKO tagit fram det vinnande förslaget i Skövdebostäders tävling om att få rita de bostäder som ska byggas i området Aspö. Vår vision omfattar att skapa nya bostäder med uttalat ekologisk profil i harmoni med befintlig bondgård och den lantliga omgivningen. Ledorden är långsiktigt, klimatsmart, grönt, levande, balanserat och innovativt.

Ekologisk framtoning och livsstil

Ekologisk framtoning och livsstil

Vår målsättning har varit att skapa en miljö där husen anpassar sig till och smälter in i omgivningen, där bilen finns men inte syns, där den gemensamma köksträdgården står i centrum och bildar områdets naturliga sociala mötespunkt för såväl boende i lägenheter, trygghetsboende och gruppboende som områdets förskolebarn.

Odling som socialt kitt

Odling som socialt kitt

Den gemensamma köksträdgården är områdets centrala plats – både fysiskt, socialt och symboliskt. I detta område har såväl hyresgäster som förskolebarn en chans att vara med och odla fram egna grönsaker m.m. Den gemensamma köksträdgården kompletteras av den lägre bebyggelsens bygator som bildar naturliga sociala rum för de kringboende. Även den högre bebyggelsen har sina egna sociala mötesplatser i anslutning till respektive entré.

Punkt- och radhusen

Punkt- och radhusen

Punkthusens planform är avlång med gavlarna vända mot resten av området för att inte ge ett kompakt och tillslutande intryck. Detta ger samtidigt bra rymd och utblickar från bostäderna balkonger mot såväl Aspöområdet i sydväst som skogen och ravinen i nordost.

Norr om bygatan ligger faluröda längor som skapar stadga i området, detta i form av radhus med större lägenheter. Placeringen ger möjlighet att ta tillvara norrsidan för en generös privat trädgård som sträcker sig ut i solen. Denna kompletteras av en uteplats i solväggen på entrésidan.