Tyck till om Kungsbackas nya stadsdel

Tyck till om Kungsbackas nya stadsdel

Kungsbackaån spelar en central roll i det stadsomvandlingsprojekt som pågår i Kungsbacka. Miljön kring ”å-rummet” görs mer levande och kvarteren Ejdern och Valand ska knytas samman med innerstaden. I februari ska Kungsbackaborna tycka till om planprogrammet och här kan du ta del av de två förslag som ABAKO har utformat.

I två sammanlänkade kvarter i Kungsbacka, Valand och Ejdern, ska bland annat nya bostäder, verksamhetslokaler och mötesplatser uppföras. Dessa kvarter ska också länkas samman på ett bättre sätt med innerstaden på östra sidan av Kungsbackaån. Valandprojektet pågår sedan flera år tillbaka och nu finns ett planprogram klart för etapp 2 med Ejdern. Fram till 23 februari kan Kungsbackas invånare tycka till om två förslag, där en av huvudfrågorna är: riva eller behålla Alléskolan?

– Det är en central stadsdel med ett fantastiskt läge och en tilltalande miljö nära Kungsbackaån. Vår uppgift har varit att ge förslag på hur mycket och på vilket sätt man kan bygga i området. Vi har också tittat på vad som händer om man river alternativt behåller Alléskolan, säger Maria Niklasson, arkitekt på ABAKO.

Två vägval
I Alléskolan bedrivs inte längre någon skolverksamhet och om byggnaden bevaras föreslås den bli ett nav för kulturella verksamheter som berikar området. Med en riven skolbyggnad är istället tanken att i första hand bygga nya, attraktiva bostäder med utblick över Kungsbackaån.

– Det är två intressanta scenarier. Skolbyggnaden har stor potential att bli en inspirerande mötesplats, samtidigt som en riven byggnad skapar andra möjligheter, säger Maria Niklasson.
Gångstråk, gatustruktur och grönytor har också varit viktiga aspekter i ABAKO:s arbete med de båda förslagen.

 

Ta en titt på bilderna och bilda din uppfattning om Kungsbackas stadsomvandling.

1 Skola.Kungsbacka.Visulent 2 Nyabyggnader.version2.Kungsbacka.Visulent.Abako

 

https://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/aktuella-projekt/kungsbacka-stad/Kungsbacka-stad/ejdern/

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Hitta en medarbetare