Skolan mitt i byn

Skolan mitt i byn

ABAKO jobbar just nu för fullt med projekteringen av Frillesåsskolan i Kungsbacka kommun.

"Vi har lyckats skapa en inbjudande skolbyggnad med ljusa och fina rum, trots en mycket begränsad budget och liten yta på tomten", säger Maria Niklasson, uppdragsansvarig arkitekt på ABAKO.

Planeringen av skolan utgår från ledordet ”skolan mitt i byn”. Skolan ska vara som Frillesås vardagsrum – ett aktivt hus som lever stora delar av dygnet. Lokalerna i det nya huset ska kunna hyras ut till bland annat kulturskola och studieförbund, och på så sätt ökar nyttjandegraden och samtidigt de sociala kontakterna i tätorten.

Frillesåsskolan är en F-9-skolan som nu ska kompletteras med ny byggnad innehållande lärmiljöer, café och lokaler för specialämnen. Projektet innehåller även en omfattande om- och tillbyggnad av kök- och matsalsbyggnad för att denna ska kunna servera skolans 800 elever lunch och mellanmål, samt även leverera mat till närliggande förskolor.

”Ambitionen med entrétorget är att skapa ett ljust och öppet rum som knyter ihop huset samtidigt som undervisningen kan flytta ut här om det behövs större fria ytor”, säger Nilla Berko, handläggande arkitekt i uppdraget.

Projektet är en samverkansentreprenad för Kungsbacka kommun där ABAKO jobbar på uppdrag av SKANSKA med programhandling, bygglov och projektering.

Skolan planeras stå klar hösten 2021.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Hitta en medarbetare