Skaraborgs sjukhus rustar för framtiden

Skaraborgs sjukhus rustar för framtiden

ABAKO finns med när Mottagningsblocket på Skaraborgs sjukhus genomgår en omfattande upprustning. Över 20 000 kvadratmeter berörs och slutresultatet ska bli en mer framtidsanpassad byggnad, ett viktigt nav för besökarna och en modernare verksamhet.

ABAKO hade en nyckelroll när Skaraborgs sjukhus i ett tidigare projekt genomgick en omgestaltning med syfte att modernisera och utveckla vårdverksamheten. Nu genomförs ett upprustningsprojekt som ska modernisera och lyfta byggnaden ytterligare en nivå och även där är ABAKO involverade.

– Lokalerna genomgår en PCB-sanering och det för med sig omfattande åtgärder när det gäller exempelvis nya ytskikt på golv, väggar, tak, fasadbyten med mera. Dessutom byggs ett nytt vindfång, vilket skapar en välkomnande huvudentré, säger Anna Ingvarson, arkitekt på ABAKO.

 

Välkomnade nav

Totalt sett berörs cirka 22 000 kvadratmeter yta på sjukhuset, med flera mottagningar som tillfälligt kommer flytta ut under saneringen och sedan flytta tillbaka igen när alla upprustningsetapper är slutförda. Samtidigt görs också vissa verksamhetsrelaterade anpassningar.

– Det blir också ett omtag av entréhallen som kommer göra stor skillnad för besökarna i form av större öppenhet och ett välkomnade nav på sjukhuset. När allt är på plats, kommer dels lokalerna vara i fräscht, modernt skick, men det blir också en byggnad med en betydligt längre livstid, konstaterar Anna Ingvarson.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Hitta en medarbetare