Abako och Peab vann markanvisning i Karlstad och Molkom

Abako och Peab vann markanvisning i Karlstad och Molkom

Peab Bostad har tillsammans med Abako Arkitektkontor AB vunnit en markanvisningstävling i Tullholmsviken och i Molkom.  I Tullholmsviken planeras det för ett öppet och välkomnande kvarter med drygt 100 lägenheter, och i Molkom för 12 nya lägenheter.

Kvarteret i Tullholmsviken är gestaltat med tanken att skapa variation och dynamik med tre huskroppar med olika volym, proportion och kulör. Ett högre och smalare lamellhus mot gatan som ger stöd åt gaturummet och skärmar av ljudet från gatan. Och mot vattnet volymer som trappas ner i höjd i olika nivåer för att få in ljus på gård och balkonger och skapa fina utblickar mot viken. De tre huskropparnas fasader kläs i tegel i tre närliggande kulörer.

I Molkom utgår vi från den ängsmark med fruktträd som finns på platsen idag. Placeringen av husen skapar en naturlig övergång från offentlig till privat yta. Från gata till infart, till parkering och förråd, till entrégård, till lägenheter och fruktträdgård. Det planeras för 6 st vinkelhus i två plan i ett första skede, men mer utrymme finns.

”Det känns förstås jätteroligt att vi vunnit dessa markanvisningar, vi har planer som vi tror kommer erbjuda fantastiska hem på dessa platser”, säger Thord Tärnbrant, distriktschef på Peab Bostad

Vad var den största utmaningen med den dubbla markanvisningen?

”Kvarterets gestaltning var det viktigaste bedömningskriteriet för markanvisningen, vilket var roligt men samtidigt utmanande. Det blev då extra betydelsefullt att skapa en tydlig, sammanhållen och inspirerande presentation som visade och lyfte fram förslagets alla kvaliteter”, säger Ylva Andersson och Maria Niklasson på Abako

Visulent AB

Visualisering: Visulent AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ylva Andersson, ylva.andersson@abako.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Hitta en medarbetare