Hede stationshus skapar komfort och identitet

Hede stationshus skapar komfort och identitet

Väntan på tåg och  bussar behöver inte längre göras utomhus vid Hede Station i norra Kungsbacka. Det nya stationshuset, utformat av ABAKO, är nu öppnat och bjuder på en välkomnande och ljus upplevelse för resenärerna.

Antalet resande från och till Hede Station ökar successivt och trenden väntas fortsätta. Vindpinade tågplattformar har nu kompletterats med en varm vänthall i två etage..

Arkitekterna Emna Hachicha och Olof Hallberg berättar:

– Byggnaden med sina mjuka former ligger utmed den upphöjda tågplattformen. Nivåskillnaderna luckras upp av en trappa ihop med en generös gradäng i ljust lönnträ från vilken man har överblick över stationsområdet och bussarna. Den ljusa lönnen som går igen i väggpaneler och bänkar skapar en trivsam och ombonad miljö för resenärerna.

– För resenärernas trygghet och överblick har vi arbetat med en pelarlös byggnad där ett stålfackverk i fasad bär upp både byggnaden och glasfasaden.  Exteriört möts man av en långsträckt horisontell takskiva. Skivan sticker ut 3 meter utanför vänthallens fasader, ger väderskydd för den som väntar utomhus och skapar en känsla av fart utmed spåret.

Hede Station är belägen i norra Kungsbacka – ett område som är under kraftig utveckling. 2000-3000 bostäder och verksamhetslokaler väntas byggas under de kommande 15 åren.
– Stationshuset är ett stort lyft och som första byggnad på området blir det en viktig symbol som sätter ribban för den fortsatta utbyggnaden.

DSC_1179_justeradDSC_1165_justeradDSC_1205_justerad

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Hitta en medarbetare