Hallå där Ida Sellstedt, ny arkitekt på ABAKO! Vilken väg tog du till ABAKO-kontoret?

Hallå där Ida Sellstedt, ny arkitekt på ABAKO! Vilken väg tog du till ABAKO-kontoret?

– Jag hade varit på Sweco i ganska många år, först i Sundsvall och sedan i Göteborg. Det var lite läge att titta efter något nytt och jag hade tidigare hört från flera kontakter i branschen att ”du borde börja på Abako”. Så blev det och jag lockades av den lite annorlunda, medarbetarägda strukturen som finns här.

Vilka specialområden har du som arkitekt?
– Jag har arbetat med det mesta, men när jag flyttade till Göteborg började jag inrikta mig på vårdarkitektur och planen är att fortsätta med det på Abako. I Sverige står vi mitt i en ganska stor omvandling med många sjukhus från 60- och 70-talen som behöver förändras utifrån nya verksamhetsbehov. Det samspelet som uppstår mellan fastighetsutveckling och verksamhetsutveckling är väldigt intressant.

Hur har din yrkesroll förändrats sedan du inledde arkitektkarriären?
– När jag började var det mycket 2D-projektering i autocad. Nu har vi ju helt andra modeller som samordnar och projekteringen utvecklas hela tiden. Och så är det ju betydligt fler discipliner inblandade i projekten och större komplexitet kring att uppfylla olika certifieringar. Det skulle jag säga är den största utmaningen för oss arkitekter just nu, att inte själva gestaltningen kommer i skymundan i de processerna.

Vad ägnar du tiden åt när vårdprojekten är avslutade för dagen?
– Det blir mycket konditionsidrotter, både cykling och orientering. Sen åker jag gärna skidor också, även om förutsättningarna inte alltid är så perfekta för det i Göteborg. Man får passa på när det går!

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Hitta en medarbetare