Fler boendeformer och ökad trivsel i Bergsjön

Fler boendeformer och ökad trivsel i Bergsjön

Rivning av slitna parkeringshus, tryggare stråk och en blandning av boendeformer – det är några faktorer som ingår i exploateringen kring Kosmosgatan i Bergsjön med syfte att öka områdets trivselfaktor. 

I stadsdelen Bergsjön i nordöstra Göteborg har flera insatser med ny bebyggelse gjorts för att öka tillgängligheten och skapa en trevligare atmosfär. För ABAKO har det inneburit flera uppdrag i området kring Kosmosgatan, som nu får en mer varierad karaktär genom olika typer av boendeformer. I den satsning som görs har ABAKO inte enbart varit med som en aktör kring själva bebyggelsen, utan också varit med och påverkat hela områdesplanen.

– Vi har arbetat med programfrågor, deltagit i planarbetet för Kosmos- och Zenitgatan, samt byggnadsprojektering av bostadshus, säger Per Sandberg, arkitekt på ABAKO.

Byggnadsprojekteringen omfattar bostadskomplement mot lamellhusens socklar, entré- och källarvåning, samt ny layout av entrévåningar med tillkommande lägenheter i de nämnda husen.

ABAKO har också utformat fasaduttrycken på området och skapat en sammanhållande färgsättning för såväl Balders nya radhus som bostadskomplement och befintliga lamellhus. I det arbetet användes lamellhusens fyra olika gavelkulörer som utgångspunkt.

– Byggnationen från 60-talet med stora P-däck framför lamellhusen har varit problematisk, men nu tas ett stort steg genom att röja upp och bygga nytt på ett sätt som ökar trivseln väsentligt. Balder har satsat mycket på området, är aktiva med fastighetsskötsel och bidrar till ett tydligare socialt umgänge mellan de boende, vilket har varit väldigt uppskattat, säger Per Sandberg.
De nya bostäderna som ersätter P-husen innebär också att tryggare stråk skapas för de boende, då området öppnas upp i västlig riktning. Nivåskillnaderna hanteras med generösa trappor som blir mötesplatser i söderläge, och sammantaget förbättras hela kommunikationen inom området.

Kosmosgatan-13justerad   Kosmosgatan-11justerad   Kosmosgatan-28justerad

 

Kosmosgatan-17justerad   Kosmosgatan-05justerad

 

 

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Hitta en medarbetare