Färgglad fasad ger nytt p-hus karaktär

Färgglad fasad ger nytt p-hus karaktär

Stadsdelen Kanoten är omgiven av vatten på tre håll. Med sitt centrala läge i Karlstad håller den på att utvecklas till en attraktiv och livfull blandstad. ABAKO ritade år 2008 de första bostadskvarteren i området; Tullen och Barkassen. Därefter följde planarbete för hela stadsdelen, i nära samverkan med Karlstads kommun.

I somras invigdes vårt senaste tillägg i Kanoten – ett luftigt och inbjudande parkeringshus som vi ritat på uppdrag av PEAB. P-huset utgör porten till stadsdelen från öster, och vi ville därför ge det en tydlig karaktär som fungerar både när man susar förbi med bil på Hammaröleden, och på nära håll, när man cyklar och promenerar i området.

Färgsättningen speglar byggnadens placering mellan land och vatten. Genom att använda sex olika kulörer i varierande proportioner fick p-husets fasader varsin egen karaktär i en färgskala som glider från gulgrönt till dämpat blågrönt. Mot gatan i söder är andelen ljust gröna kulörer stor för att skapa en varm och solig karaktär, och mot Klarälven i nordost dominerar de blå kulörerna för att där möta och återspegla vattnet.

Med stående lameller av aluminium skapas en öppen och trygg miljö inne i parkeringshuset.

Mer information om material och montering finns hos leverantören av metall-lamellerna: https://metallfasader.se/projekt/fargglad-fasad-gav-p-huset-karaktar/

 

ABAKO Arkitektkontor gm Maria Niklasson och Patrick Anselm.

Byggherre: PEAB Sverige AB

Byggår: 2019-20.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Hitta en medarbetare