Bron mellan arkitektur och konstruktion

Bron mellan arkitektur och konstruktion

– En bro är det ultimata mötet mellan arkitektur och konstruktion.
Det säger Malin Mirsch, ny arkitekt på ABAKO, med inriktning på infrastrukturprojekt och i synnerhet broar.

Efter sex år på Sweco är nu Malin Mirsch ny arkitekt på ABAKO. Som infrastrukturspecialist lockade kontorets starka kompetens inom området.
– ABAKO är ett av få kontor i Göteborg som har en utvecklad nisch mot infrastruktur. Även om det är ett förhållandevis litet kontor, har man lyckats få många stora och intressant uppdrag på området. Sen lockade även företagsstrukturen och ägandeformen som jag tror ger ett mer kollektivt ansvar för verksamheten och för varandras välmående.

Varför har du nischat dig mot broprojekt?
– Det är intressant eftersom man i ett tidigt skede får jobba tätt tillsammans med andra teknikområden. En bro är på något vis det ultimata mötet mellan arkitektur och konstruktion, där båda delarna kan synliggöras och sammanflätas väldigt tätt.

Hur gestaltas den optimala bron?
– Det handlar mycket om kontexten. Är det en bro i staden eller ute i landskapet? Ska den vara ett landmärke eller inte göra så mycket väsen av sig? Skalan spelar också in mycket. En bro ska vara intressant för olika trafikslag i olika hastigheter, där man uppfattar de stora gesterna om du åker bil, men där man även ser detaljer om man går på eller under bron.

Är arkitektens roll tillräckligt tydlig vid brobyggen?
– Ibland kan man få frågan ”är det inte konstruktören som ritar bron?”. Men överlag tycker jag ändå att intresset för arkitektens roll har ökat hos beställarna. De är mer medvetna om värdet av att ha med gestaltning i ett tidigt skede och genom hela projektet. En bro som gestaltas rätt kan ses som en skulptur om man vill det.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Hitta en medarbetare