Bokslut – ABAKOS arkitektur 2018

Bokslut – ABAKOS arkitektur 2018

Vad innebär god och hållbar gestaltning och hur kommer det till uttryck i våra projekt? Några av svaren gavs när ABAKO arrangerade sitt årliga arkitekturbokslut.

Med drygt 45 medarbetare som arbetar med över 100 olika projekt under ett år, är bredden stor på uppdragen för ABAKO. För att skapa inspiration och ge en överblick över våra projekt, genomförs varje år ett arkitekturbokslut på kontoret.
– Där visar vi bredden i vårt arbete, presenterar några utvalda projekt och ser vad vi kan ta med oss och utveckla i framtiden, säger Maria Niklasson Holmgren, arkitekt på ABAKO.
De projekt som presenteras utsätts också för frågor och synpunkter av utvalda kritiker.
– Det är ofta unga eller nya medarbetare som kan se projekten med nya ögon. Parallellt med det har vi en utställning där skisser, ritningar eller foton från årets projekt presenteras och det är väldigt inspirerande att se den stora mångfalden.

Temat för årets arkitekturbokslut var hållbar gestaltning. Hur kan vi ta fram tydliga koncept som blir en tydlig, gemensam utgångspunkt i en lång och utdragen projektering och som säkerställer god arkitektur som står sig över tid?
– Där måste man hitta tydligheten och se vilka viktiga utgångspunkter som ska styra helheten i arbetet. Arkitekturbokslutet blir då ett viktigt tillfälle där vi kan lära oss av varandra och inspireras inför kommande projekt.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Hitta en medarbetare