Arkitektur för isolerad verksamhet

Arkitektur för isolerad verksamhet

Nya infektionskliniken i Borås, med en nybyggd och en ombyggd del, omfattar totalt 28 vårdplatser. Efter två inflyttningsfaser har nu verksamheten varit i gång i båda byggnaderna sedan i våras. Här ger Rolf Jungnelius, överläkare och verksamhetschef Södra Älvsborgs Sjukhus, sin syn på byggprocessen och det arkitektoniska konceptet.

– Det har varit en lång resa, både när det gällde att få ett beslut om byggnationen från regionen och med alla steg som byggprocessen ska igenom. Med den här typen av verksamhet, där patienterna måste isoleras, blir det många faktorer att ta hänsyn till. För arkitekterna blir det naturligtvis en stor utmaning med en infektionsbyggnad med kontrollerad ventilation och andra viktiga inslag.

Vilken av alla utmaningar har varit den största?
– Att olika funktioner och ytor inte skulle bli för utspridda. Det blir många extra kvadratmeter när det krävs inre och yttre slussar för isoleringen, men samtidigt ville vi ha exempelvis läkemedelsrum, personalrum och patienternas matrum centralt placerat. Från verksamhetens sida har vi hela tiden haft den här typen av funktionalitet som prioritet och det har verkligen ABAKO varit lyhörda inför.

Hur har det arkitektoniska konceptet samspelat med de funktionalitetskraven?
– En infektionsavdelning måste se ut på ett visst sätt med exempelvis loftgångar och tillgången till rummen utifrån, och jag tycker man har anpassat det på ett häftigt sätt med framsprängningen i berget på området. Gestaltningen med teglet på utsidan har också blivit väldigt fint. En sak som vi diskuterade fram längs vägen var att varje vårdrum skulle ha en bänk där patienterna kan sitta insynsskyddat och njuta av grönskan. Det blev en trevlig och viktig detalj.

Hur skulle du sammanfatta projektet när ni nu har varit inflyttade och klara en tid?
– Nu har vi det som är viktigt för oss och patienterna – hög funktionalitet med vårdrum som är utrustade på ett optimalt sätt och med exakt samma basutbud, så att vi kan lägga en patient i vilket rum som helst. När projektet väl var i gång, har diskussionerna varit väldigt bra med både ABAKO, Peab och Västfastigheter, och det har inte varit några långbänkar när vi har ändrat något längs vägen.

Bild 29   Bild 15 vit   Bild 20

 

Bild 43   Bild 41

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Hitta en medarbetare