Aktivitetsbaserad region i Skövde

Aktivitetsbaserad region i Skövde

I december flyttade 400 anställda in i Regionens Hus i Skövde. De möttes av olika arbetszoner, inspiration från närliggande naturmiljöer och ett stort inslag av återbruk. Läs mer om hur ABAKO:s inredningsprojektering har format interiören.

Tolv förvaltningar som tidigare har funnits på olika adresser har nu flyttat in i Regionens Hus i Skövde. Det innebär inte bara en ny arbetsplats, utan även nya arbetsformer. ABAKO har inrett lokalerna för ett aktivitetsbaserat arbetssätt och en viktig faktor har varit att det ska stödjas av inredningen.
– Arbetssättet är nytt för många och det är viktigt att alla förstår strukturen när de rör sig mellan zonerna. Vi har jobbat med en tyst zon, en lugn och en samarbetszon, säger Nilla Berko, inredningsarkitekt på ABAKO.
En grundtanke har varit att skapa en miljö som underlättar samarbetsvinster mellan de olika verksamheterna.

– Det ska vara lätt att ha informella möten och det kan skapa synergier som man kanske inte har tänkt på förut. Parallellt har ABAKO även inrett Regionens Hus i Göteborg, och eftersom ett flertal personer jobbar på båda ställena, ska de känna igen sig oavsett var de är för dagen.

Inredningen har hämtat inspiration från både Skövdetrakten och regionen som helhet. Jordbruksmarkernas och slätternas röda kulör är ett inslag, blåa och gråa kulörer från berget Billingen ett annat.
– I de lugna zonerna är färgsättningen dovare, medan samarbetszonerna har mer kontraster. Visionen är en lokal där alla kan använda samtliga miljöer, utan att känna oro för att man inte har en egen arbetsplats, säger Nilla Berko.
För att möta Västra Götalandsregionens miljömål har återbruk och miljömärkning av möbler varit ett viktig tema för möbler och tyger.
– Även om det är en hög andel återbruk känns det inte spretigt och responsen från beställaren har varit väldigt positiv.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Hitta en medarbetare