ABAKO i upprop för klimatet

ABAKO i upprop för klimatet

Hundratals svenska arkitektkontor har skrivit på klimatuppropet Architects Declare. För ABAKO var det ett givet val att vara med. – Kan arkitekternas rådgivarstatus öka vore det ovärderligt, säger Viktor Isaksson på ABAKO.

Det har gått fort för Architects Declare. Uppropet som samlar arkitektbranschen kring klimatrelaterade frågor sjösattes i Storbritannien i maj 2019. Idag har drygt 600 arkitektkontor skrivit på och när den svenska varianten lanserades på webben tog det inte lång tid innan över 200 kontor fanns representerade. Uppropet riktar bland annat in sig på det faktum att byggindustrin står för nästan 40 procent av alla energirelaterade koldioxidutsläpp. – Byggprocessen har tidigare varit extremt linjär. Det håller på att ändras, men vi vill inte bara att cirkulära lösningar blir vanligare, utan att det blir norm, säger Viktor Isaksson, arkitekt på ABAKO.
Tre heta punkter

Architects Declare fokuserar på elva punkter som ska skapa arkitektur och byggprocesser som är mer hållbara. Här berättar Viktor Isaksson om tre av dem som är särskilt aktuella ur det svenska perspektivet.

  1. En ökad medvetenhet hos beställaren Kan en byggnad uppgraderas eller restaureras istället för att bygga nytt? Det är oerhört viktiga frågor att ställa sig och kan arkitekternas rådgivarstatus öka vore det ovärderligt.
  2. Utbyte mellan arkitektkontoren Sitter någon på en väldigt smart lösning så uppmanar upproret att man hjälper varandra och utbyter kunskaper.
  3. Cirkulära system Var kommer materialet ifrån? Vad händer med byggnaden sen? Återbruk, material- eller i andra hand energiåtervinning istället för deponering? Här kan vi arkitekter påverka mycket genom material- och designval.

 

Läs mer om uppropet på: se.architectsdeclare.com

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Hitta en medarbetare