ABAKO inbjudna som experter till Workshop om Vårdens Miljöer

ABAKO inbjudna som experter till Workshop om Vårdens Miljöer

Boverket samlade den 25 juni Arkitekter, Landskapsarkitekter, Inredningsarkitekter, med flera från hela landet i en workshop. Fokus var kvalitéer, problem och möjligheter med vårdmiljöer i dag samt önskan om hur framtidens vårdmiljöer kommer att utformas. Resultatet från dagen sammanställs och kommer publiceras på Boverkets hemsida i höst.

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla vårdens miljöer, och ta fram nationell vägledning, kopplat till det politiska arkitekturuppdraget Gestaltad Livsmiljö som fokuserar på gestaltning av vår miljö genom arkitektur, landskapsarkitektur, inredning, konst och design.

 

 

Läs mer om upplägget här:

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/boverkets-uppdrag/utveckla-vardens-miljoer/

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Hitta en medarbetare