Östra sjukhusets nya hjärta

Östra sjukhusets nya hjärta

Östra sjukhusets nya försörjningskvarter kommer med all rätt att kunna kallas för sjukhusets hjärta. Här ska verksamheter som läkemedelshantering, kök, godsmottagning och forskning samlas på ett enda ställe. ABAKO kan nu presentera gestaltningen av lokalerna.

Förra två år sedan påbörjade ABAKO i samarbete med Link arkitektur, utformningen av Östra sjukhusets nya försörjningskvarter. Syftet är att modernisera försörjningsprocessen och därigenom ge vårdpersonalen mer tid till patientnära arbete. Den stora spännvidden på verksamheterna som ska använda lokalerna har varit en stor utmaning i projektet. Bland mycket annat ska sjukhuskök, laboratoriemedicin, bårhus, läkemedelshantering, godsmottagning, datahall, samt simuleringsrum och undervisningsrum för vårdsituationer rymmas i byggnaden.

– Målet är att personalen ska få optimala förutsättningar för att kunna sköta sitt arbete på ett så smidigt sätt som möjligt. De här olika verksamheterna ska ju egentligen inte synas, utan bara fungera så bra som möjligt, säger Malin Kadesjö, arkitekt på ABAKO.
Den nya byggnaden ligger i nära anslutning till sjukhusets huvudentré, vilket har varit en viktig parameter i gestaltningen. Exteriört präglas den av två byggnadskroppar med glasfasader, en i olika gröna toner och en i olika bruna toner.

– Vi har jobbat för att få ett fint, sammanhållet och lugnt uttryck på utsidan i relation till den ganska tekniska insidan av byggnaden, säger Malin Kadesjö.

entre_4  väfg1606_föreläsningshall_6  BÅRHUS vis + landskap

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare