Med siktet på hållbarhet och valfrihet

Med siktet på hållbarhet och valfrihet

Efter många år i arkitektbranschen landade Ylva Andersson på ABAKO i september. Hon brinner starkt för hållbarhetsfrågor, träbyggande och en större mångfald av boendeformer.
– 
Det behövs en större valfrihet när det gäller boende. Att dela på ytor och saker som bil, cykel och mindre saker som verktyg kan bidra till minskade kostnader för den enskilde, till ökad gemenskap och hållbarare konsumtion.

Ylva Andersson har arbetat som arkitekt i 16 år på både stora och små arkitektföretag. Yrkets påverkan på den hållbara samhällsutvecklingen är en av hennes drivkrafter.
– Alla aktörer, inte minst vi arkitekter, har ett stort ansvar för samhällsutvecklingen.

Jag brinner för att skapa ett hållbart samhälle där alla är inkluderade. Som arkitekt kan jag bidra med min kompetens, men det är komplex uppgift som kräver samverkan mellan många kompetenser. Det gäller även kompetenser som traditionellt inte verkat i byggbranschen.

 

Våra byggda miljöer har en mycket stor påverkan på hur samhället kommer att fungera framöver. Bland annat kan en fysisk miljö bidra till bättre fungerande sociala sammanhang, välmående, gemenskap och trygghet. I det sammanhanget vill Ylva placera jämlikhet mellan olika grupper högre upp på agendan.

– Det är en välfärdsfråga och en rättvisefråga, säger Ylva Andersson och fortsätter:

– Jag skulle önska att ett jämlikt och hållbart samhälle var de stora drivkrafterna i samhällsbyggandet framför vinstintresset som idag. Och drömmen är att jobba ihop med beställare med samma värdegrund. Hållbarhetstänket behöver genomsyra alla projekt, oavsett om det handlar om bostäder, kontor, vårdlokaler eller andra offentliga miljöer.

 

Ylva har arbetat med många olika typer av projekt men bostäder ligger henne extra varmt om hjärtat. Det gäller i synnerhet en större mångfald av boendeformer.

– Det behövs en större valfrihet, exempelvis inom boende för äldre där det behövs fler bostäder. Intresset för kollektivboende kommer mer och mer i Sverige och att dela på ytor och andra saker är intressant, hållbart och ligger i tiden. Alla behöver inte ha en bil, cykelkärra, symaskin eller gräsklippare.

 

En annan önskan är att få arbeta mer med träbyggnadsprojekt.
– Förhoppningen är att träbyggandet skall öka och bli norm så småningom.
Varför blev det ABAKO för dig?

– Det var främst företagsformen. ABAKO är medarbetarägt, där alla är delägare och medlemmar i en ekonomisk förening. Alla har en verklig möjlighet till påverkan, är på riktigt delaktiga i beslut och i företagets utveckling. Det ger en fördjupad ”vi-känsla”, en genuin gemenskap, jämlikhet och en prestigelöshet som jag har saknat. Jag tror att det är ganska unikt och en stor anledning till att jag valde ABAKO. Att företaget arbetar med en bredd av projekt; bostäder, skolor, vård, stadsplanering, infrastruktur med mera, bidrog också till mitt val.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare