Med öga för mänsklig design

Med öga för mänsklig design

En inredningsarkitekt måste förstå den mänskliga skalan och se bortom trender och saker. Det menar Miriam Söder, inredningsarkitekt på ABAKO, som började sin yrkeskarriär inom vården.

 

Miljön för människor i vården är något som löper som en röd tråd i Miriam Söders liv. Efter gymnasieutbildningen med inriktning på fysiska och psykiska funktionshinder, började hon arbeta som habiliterare med unga dementa och multifunktionshindrade barn. På arbetsplatserna gick tankarna ofta till lösningar och förbättringar som skulle kunna få människorna i de olika miljöerna att må bättre. – Jag har sedan dess haft en önskan att arbeta med den rumsliga miljön för sjuka människor. Genom att arbeta med människor vars kroppar och sinnen fungerar på många olika sätt fick jag en djupare förståelse för hur viktig miljön vi lever i är.

Efter avslutad utbildning i Inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack, samt jobb på Link Arkitektur i Stockholm, återvände Miriam till födelseorten Göteborg med anställningen som inredningsarkitekt på ABAKO. – Att vara inredningsarkitekt handlar inte så mycket om hur duktig man är på trender, utan om att förstå den mänskliga skalan. Hur människor beter sig, rör sig och upplever rum är väldigt viktiga frågor. För mig handlar inredning mycket om hur form, färg, ljus, akustik och rumslighet samspelar, säger Miriam.

Den mest positiva trenden inom inredningsarkitektur just nu?

– Vi har en utveckling med nya byggnader som är mer inkluderande för alla typer av människor, kön, funktionshindrade och så vidare. Det är en trend som jag hoppas håller i sig.

Det perfekta projektet?

– När kunden är intresserad av att hitta roliga och funktionella lösningar, då trivs jag som bäst i min roll och då blir resultatet också bra. Beställaren har ofta en tydlig bild av vad de behöver, men vi kan tänka i lite andra banor och komma med lösningar som de inte tänkt ut själva. Det brukar lösa sig väldigt bra i dialog med kunden.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare