Mark i Mark – för framtidens bostäder

Mark i Mark – för framtidens bostäder

Punkthus med vidsträckt utsikt – eller radhus med harmonisk skog utanför fönstret?

Abako har kartlagt åtta markområden runt Kinna och Skene. Katalogen Mark i Mark ska inspirera exploatörer och kommunen att skapa framtidens bostäder.

På uppdrag av Marks kommun har Abako Arkitektkontor tagit fram Markkatalogen. Den innehåller skisser, inspirationsbilder och förslag till helhetsgrepp med utgångspunkt i landskapets dramatiska förutsättningar.

På 24 sidor beskrivs åtta kommunägda områden som är lämpliga för bostäder.

– Vi har gått runt i skog och mark i tätortens utkanter för att hitta varje områdes unika kvaliteter och möjligheter. Terrängen är väldigt kuperad, vilket ju är vackert och karaktärsgivande, men också oerhört utmanande när man ska skapa fungerande bostadsområden som är tillgängliga för alla, berättar Maria Modéer, en av tre Abako-arkitekter som har arbetat med projektet.

I de sammanvuxna orterna Kinna och Skenes ytterområden finns vackra sjöar, skogsklädda berg och öppna böljande åkerlandskap.

De olika miljöerna passar för flera typer av bostäder – fristående villor, radhus och högre flerbostadshus.

Hur har ni tänkt för att få katalogen konkret och inspirerande när allt är på ett så tidigt stadium och inga byggprojekt är beslutade?

– En intressant del i uppgiften har varit att hitta rätt sätt att redovisa skisserna på. Markkatalogen ska vara en säljande produkt som inspirerar byggare att satsa i Mark, säger Maria Modéer och fortsätter:

– Samtidigt är det bara skisser i ett väldigt tidigt skede där inget ännu är bestämt. Jag tycker att vi hittade ett bra manér med en blandning av måttriktiga planer, handritade illustrationer och referensbilder från liknande projekt.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare