”Gamla byggnader kan få en ny betydelse”

”Gamla byggnader kan få en ny betydelse”

Under utbildningen i Danmark specialiserade hon sig på ombyggnad där kulturella värden bevaras.
– Det är spännande att genom arkitektoniska val ge gamla byggnader en ny eller starkare betydelse, säger Lina Schön.

Hon är nyexaminerad från masterprogrammet Kulturarv, Transformation och Restaurering vid Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn. Nu har Lina Schön flyttat hem till Göteborg och börjat på Abako.

Vad handlade din masterutbildning i Danmark mest om?

– Jag specialiserade mig på projekt som handlar om ombyggnad, tillbyggnad och bevarande av kulturella värden i befintliga byggnader. Jag tycker att det är spännande att utgå ifrån något befintligt och genom arkitektoniska val ge byggnader eller platser en ny eller starkare betydelse, säger Lina Schön.

Kan du berätta om något projekt under utbildningen som var annorlunda eller extra roligt?

– Exjobbet gick ut på att transformera ett helt kvarter som tidigare varit industriområde på Nørrebro i Köpenhamn. Förslaget bestod av ett nytt forskningscampus till Köpenhamns Universitet. Det roliga var utmaningen i att bevara platsens historia och industriella karaktär och få den att samspela med en ny fungerande stadsdel.

Abako är din första arbetsplats efter examen. Varför ville du hit?

– Jag ville till Abako för att det är ett mångsidigt kontor med projekt och stor erfarenhet inom många områden. Dessutom verkade de ha en bra personalpolitik och en bra stämning på kontoret. Detta sammantaget gör att det känns som en bra miljö för mig att komma in i yrkesrollen som arkitekt.

Vad ligger på ditt bord den närmaste tiden?

– Jag kommer bland annat att jobba med bostadsprojekt.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare