Bokcirkel som engagerar

Bokcirkel som engagerar

Högt i tak och planlösningar i starkt fokus – nej, det handlar inte om ett projekt utan om ABAKO:s bokcirkel. Den har blivit en plattform för samtal som rör arkitekturens alla delar.

– Vi har haft bokcirkeln sedan 2014 och upplägget just nu är att vi läser en bok och ser en film varje termin. Beroende på vad vi läser eller ser kan vi ha en workshop eller som sist ett studiebesök i anslutning till träffen. Så egentligen är det mer ett forum för arkitektur än en renodlad bokcirkel. Det har blivit ett bra tillfälle för samtal som man inte hinner med under arbetsveckan, konstaterar Jenny Ackemar, arkitekt på ABAKO.

Vilka är med på bokträffarna?
– Det är ingen sluten grupp, utan man väljer själv att falla in i cirkeln efter intresse och mån av tid. Vi försöker att ha en bredd i det vi tar till oss i bokcirkeln, både till innehåll och form. Det kan spänna mellan ren bokform som ”Hitta hem” av Ola Andersson till forskningsrapporter som ”Residential usability and social sustainability  – towards a paradigm shift within housing design? av Anna Braide Eriksson, vidare till debattartiklar. Dokumentären om Jane Jacobs ”Citizen Jane – Battle for the city” är en av filmerna vi har sett tillsammans.

Vilken funktion fyller bokcirkeln?
– Det finns helt klart ett behov av att samlas kring olika frågeställningar som rör vårt yrke även utanför projekten. Kontoret består av arkitekter, inredningsarkitekter, byggnadsingenjörer och praktikanter. Då vi arbetar teambaserat utifrån marknadsområden blir bokcirkeln en bra tillfälle för oss att träffas på, som inte jobbar i samma projekt till vardags, men framförallt ett forum för att dela erfarenheter utifrån olika discipliner och åldrar. Vi behandlar arkitekturens alla områden och det är i högt i tak med diskussioner som flyger genom luften och olika ståndpunkter som prövas mot varandra. Samtalet är det viktiga!

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare