Abako-lösning förebild för hela regionen

Abako-lösning förebild för hela regionen

Abako Arkitektkontor har en nyckelroll när mottagningsblocket på sjukhuset i Skövde moderniseras. Och inte bara det. Planlösningen kommer att stå som typmodell för mottagningar i hela Västra Götalandsregionen.

Sjukvården är under snabb förändring. Den medicinska utvecklingen och nya arbetssätt med ökad patientdelaktighet ställer nya krav på lokalernas utformning.

Abako har varit med och arbetat fram en nyskapande planlösning för mottagningarna på Skaraborgs Sjukhus Skövde.

”Typmottagningen” från Skövde används nu som förebild för hela Västra Götalandsregionen. I VG-regionens publikation God fysisk vårdmiljö framhålls Abakos planlösningar som mönsterexempel på hur lokaler för mottagningsverksamhet ska planeras. Östra Sjukhusets nya akutmottagning är ett annat Abako-projekt som lyfts fram som en god förebild i samma dokument.

Robert Dahl arbetar med utformningen av mottagningsblocket på sjukhuset i Skövde.

– Det är kul att vi har varit så delaktiga i arbetet med verksamheten och deras verksamhetsutveckling, säger han. De nya lokalerna ska främja ett nytt arbetssätt och vi har arbetat aktivt med personalgrupperna i diskussionerna om detta. På detta sätt har det byggts upp ett väldigt bra samarbetsklimat och ömsesidigt förtroende.

En utmaning med projektet i Skövde är att flytta ut verksamheter, riva och bygga om i etapper – samtidigt som delar av huset är i fortsatt drift.

– Det är ett mycket komplicerat pussel. Västfastigheter (som förvaltar regionens vårdbyggnader) prövar ett nytt grepp för upphandling av entreprenör. Man lägger ovanligt stor vikt vid mjuka värden som lyhördhet, kompetens, kommunikationsförmåga och kreativitet, säger Robert Dahl och fortsätter:

– Det kommer vara både utvecklande och intressant att verkligen på riktigt arbeta i team med både beställare, konsulter och entreprenör.

30 november är sista dag för entreprenörer att lämna anbud i upphandlingen.

 

Uppdrag: Ny utformning av mottagningslokaler på totalt 30 000 kvadratmeter vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Beställare: Västfastigheter.

Abako-medarbetare i projektet: Robert Dahl (uppdragsansvarig arkitekt), Tomas Payani Gunnarsson och Lina Schön (handläggande arkitekter).

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare