Abako formar ett växande Varberg

Abako formar ett växande Varberg

Varberg ska få en tågtunnel under staden och en ny station med identitetsstark arkitektur. Abako har fått i uppdrag att ta fram ett av två förslag på utformning av stationsområdet och stationshuset

Varberg växer. Den nya stationen blir ett nav i staden och en viktig mötesplats och bytespunkt för besökare och resenärer.

Det nya stationsområdet med nedsänkta plattformar kommer att ligga ungefär 150 meter norr om dagens station. Abako har tidigare arbetat med den underjordiska stationen och Varbergstunneln.

Nu läggs en ny pusselbit med gestaltning av stationshus och det omgivande stationsområdet. Abako och ytterligare ett arkitektkontor (Okidoki Arkitekter) fick i september i uppdrag att arbeta fram varsitt mer ingående förslag till hur Varbergs nya stationsområde ska se ut.

– När vi arbetade med den underjordiska stationen, utformade vi den med helheten i fokus. Vi hade mycket tankar om hur alla delar skulle hänga ihop. Därför känns det extra roligt att få vara med i nästa steg, säger Abako-arkitekten Ingrid Lundberg.

Det här parallella uppdraget är en öppen process och ingen vinnare kommer att utses. Den slutliga utformningen kan bli en kombination av de två arkitektkontorens förslag.

Beställaren Jernhusens ledord för den nya stationsbyggnaden är: tryggt, säkert, välkomnande och mötesplats. En ”identitetsstark arkitektur” efterfrågas och ambitionen är att byggnaden ska klassas som ”miljöbyggnad guld”.

22 november är det slutpresentation. Beställaren ska sedan utvärdera de båda förslagen. Stationsområdet beräknas stå klart 2025.

 

Uppdrag: Utforma det nya stationsområdet i Varberg i anslutning till Varbergstunneln. Det är ett parallellt uppdrag där Abako Arkitektkontor och Okidoki Arkitekter arbetar fram varsitt förslag.

Beställare: Jernhusen i samarbete med Varbergs kommun, Region Halland och Trafikverket.

Abako-medarbetare i projektet: Ingrid Lundberg (uppdragsansvarig arkitekt), Maria Modéer (arkitekt), Hanna Järbel (arkitekt). I arbetsgruppen deltar Ramböll med landskaps- och trafikutformning och ELU konsult med konstruktion.

 

Läs mer om Varbergs nya stationsområde här:

 

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra

 

https://www.jernhusen.se/om-jernhusen/press/2017/10/tva-arkitektforetag-ritar-forslag-pa-ny-station-i-varberg/

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare