Abako är med och lyfter Svenska Mässan

Abako är med och lyfter Svenska Mässan

Svenska Mässan ska få ett lyft med en ny våning på 14 000 kvadratmeter. Abako har en viktig roll i utformningen av anläggningen som har visionen att bli Europas mest attraktiva mötesplats.

Svenska Mässan hade 1,8 miljoner besökare under 2016 och genererade cirka 2,7 miljarder i besöksnäringseffekter till Göteborgsregionen.

Mötesplatsen är i en mycket expansiv utveckling för att kunna möta efterfrågan, inte minst på större internationella möten. Det centrala läget med idag 1 200 hotellrum sammanbyggda med anläggningen ger en unik och vinnande kombination. Men själva mötesanläggningen behöver utvecklas, utvidgas och kompletteras.

Abako Arkitektkontor arbetar kontinuerligt med Svenska Mässans strategiska utbyggnadsplaner. Det närmaste stora projektet innebär bland annat en påbyggnad av befintliga hallar med ytterligare ett våningsplan på 14 000 kvadratmeter. Entréer och stråk ska uppgraderas. Vertikalkommunikationer ska byggas ut med nya rulltrappor. Det planeras även nya hotell- och restaurangytor.

– Viktiga utmaningar är att skapa tydliga strukturer och stråk med rymd för stora publikflöden i kombination med flexibla evenemangsytor. Möjligheten till många och nära upplevelser under ett och samma tak är en viktig målsättning. Överblickbarhet behöver kombineras med en miljö som främjar informella möten mellan människor. Samverkan med staden är en annan viktig del, säger Olof Hallberg, uppdragsansvarig arkitekt.

Abako har arbetat med Svenska Mässan i mer än 20 år, både med övergripande strategier och i många konkreta byggprojekt.

– Det känns angeläget att få arbeta med att utveckla den här verksamheten som är så viktig för Göteborg. Komplexiteten och vitaliteten i själva verksamheten gör det också extra stimulerande och intressant.


Läs mer
om Svenska Mässans expansionsplaner och se fler bilder på GP:s hemsida:

gp.se/nyheter/ekonomi/så-ska-svenska-mässan-bli-två-fotbollsplaner-större-1.4179428

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare