V-Huset LTH, Lunds universitet

Stimulerande studiemiljö

Lunds univeritet vill kunna ta emot fler studenter och tillmötesgå dagens krav på varierade studiemiljöer. ABAKO fick i uppdrag att projektera lös inredning och att specialrita möbler till ombyggnad av V-Huset på Lunds Tekniska Högskola. Stimulerande studiemiljö är mycket viktigt för inlärningsmotivationen och skapar mervärde för studenterna och hela verksamheten.

Identitetsskapande

Identitetsskapande

Vi vill ge V-Huset, Väg och Vatten, en tydlig identitet som avspeglar utbildningsinriktningen och studenterna. Designkonceptet bygger på identitetsskapande inredning som symboliseras i färgpalett, material och formspråk.

Blå och grå färgpalett

Blå och grå färgpalett

Direkt när man träder in i foajén blir man mött av en färgpalett i blå toner (vatten) och vidare in i café/bar + bibliotek av asfaltgrå toner (väg). Material och formspråk har inslag av industriell hållbarhet. Utseendet tar inspiration från geometriska former så som stålrör och plattstål med olika metallegeringar.

"Dagens studenter ställer krav på sin studiemiljö. Det är en spännande utmaning för oss."

Specialritad inredning och klassiska möbler

Specialritad inredning och klassiska möbler

Vi vill ge V-Huset ett eget signum med specialritad bardisk, biblioteksdisk och soffor med höga ryggar.

Därutöver har vi valt klassiska och funktionella möbler som tilltalar en bred målgrupp. Det är hög kvalitet på inredningen för att både stil och material ska hålla över lång tid.