Utveckling av Mölndals sjukhus

På uppdrag av Västfastigheter har Abako arbetat med att ta fram strategier och långsiktiga planer för utveckling av Mölndals sjukhus. Utvecklingsarbetet har skett i samverkan med Västfastigheter och Sahlgrenska Universitetssjukhuset och resulterade i en visionär utvecklingsplan, en fastighetsutvecklingsplan och en lokalförsörjningsplan. Den visionära utvecklingsplanen har målbilden 30-50 år, medan fastighetsutvecklingsplanen kartlägger möjligheterna till fortsatt utveckling av fastigheten på 10-15 års sikt.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med fastighetsutveckling och framtida vårdlokaler?