Lokaler för primärvård

Primärvården står inför en stor omställning med övergången mot "god och nära vård". I våra uppdrag med primärvården har vi erfarenhet av att tillsammans med verksamheten göra resan mot ett nytt arbetssätt och lokaler som stödjer detta.

Koncept och utgångspunkt är unikt för varje uppdrag, men gemensamt är alltid att bidra till att göra lokalerna attraktiva och välkomnande, och anpassade efter dagens krav och riktlinjer. En ny utformning utgår oftast från att öka lokalernas nyttjandegrad och underlätta personalens arbete. ABAKO arbetar med att utreda, gestalta och projektera lokaler för primärvårdens verksamheter inom både privat och offentlig sektor.

Närhälsan Stenungsunds vårdcentral

Närhälsan Stenungsunds vårdcentral

I projektet låg fokus på att förtydliga entrén till vårdcentralen. Olika alternativ prövades i skissmodeller och förslaget utformades i dialog med arbetsgruppen.

ABAKO arbetar gärna med enkla verktyg för att kunna kommunicera skissprocessen, för att skapa förståelse och engagemang i arbetet tillsammans med verksamheten.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med utvecklingen av era primärvårdslokaler?

Fristad vårdcentral

Fristad vårdcentral

Fristad vårdcentral ligger i en äldre byggnad med strukturella och arkitektoniska värden. Vi har valt att lyfta fram och förstärka dessa kvaliteter – byggnadens lättorienterade struktur och rytm, väl placerade dagsljusinsläpp och utblick över gröna gården.t uttryck.

Trädgrenen som beständig och samtidigt föränderlig form blev utgångspunkten i vårt val av material och kulörer. Mossan och laven på ytan symboliserar tilläggen som i olika lager tillför nytt liv i takt med att åren går. En symbolik som även innefattar de grundläggande och hållbara kvaliteter som byggnaden har från början och de kvalitativa till som ger ett tidsenligt uttryck.

Uppdraget innefattade hyresgästanpassningar för BVC, kliniskt träningscenter (KTC), distriktssköterskemottagning, psykologmottagning samt vårdcentral inkl. lab och reception. Förfrågningsunderlag samt material- och kulörkoncept togs fram.