Kastellegårdens förskola

På Kastellegårdens förskola i Ytterby har vi kompletterat befintlig byggnad med två nya avdelningar. Dessa ryms i varsin tillbyggnad vars vinklade form kommer från detaljplanen i kombination med volymstudier i 3D. Anslutningen till befintlig byggnad är en lägre, glasad länk med sadeltak.

Allrummet, dvs det större, samlande rummet för måltider och lek, har fått hög rumsvolym som följer yttertakets lutning. Det gula träet från befintlig byggnad återkommer i tillbyggnadens detaljer, medans övrig fasad fått ett ytskikt av ljust grå slätspont.

 

Ytterligare information finns om du följer länken under bilden ovan.

Vill du veta mer...? Kontakta mig!