Hede station

Allt fler reser till och från Hede Station i norra Kungsbacka. Plattformarna saknar idag möjligheter att vänta inomhus. Nu kommer pendlarna istället att kunna vänta på tåg och bussar i ett ljust och luftigt stationshus, med kioskbutik och toaletter. Det planeras också en ny gångbro, med trappor och hissar, mellan perrongerna. Det nya stationshuset, med Kungsbacka kommun som byggherre, blir starten på en successiv utveckling av stationsområdet som idag ligger just utanför tätortsbebyggelsen. De närmaste 15-20 åren väntas mellan 2 000 och 3 000 nya bostäder och lokaler för verksamheter byggas i direkt anslutning till stationen.

 

Mjukt formspråk

Mjukt formspråk

Byggnadens formspråk är tänkt att vara mjukt välkomnande med avrundade hörn både exteriört och i inredningen.

Vill du veta mer om Hede station, kontakta gärna mig!

Generösa Glasfasader

Generösa Glasfasader

De tydligaste kännetecknen är de generösa glasfasaderna. De ger resenärerna möjlighet att kunna se tåget eller bussen och kunna vänta så länge som möjligt inne i byggnaden.