Bräcke förskola

Förskolan är byggd i början av 1970-talet. Den ligger i natursköna omgivningar i Kode, norr om Kungälv. Större barnkullar och inflyttning skapade behov av att bygga ut förskolan. Det fanns också problem med dålig luftkvalitet och fukt i syllen.

Abako har ritat en helt ny tillbyggnad till förskolan vilken inrymmer två nya avdelningar. Den befintliga skolan har renoverats för att eliminera fukt- och luftproblem. Det arbetet har omfattat nytt ventilationssystem, nya undertak och att syllen har bytts ut. Tillbyggnadens skyddande tak täckt med sedum övergår i stora skärmtak som sträcker sig ut över skolgården. Hela fasaden i det befintliga huset är utbytt. Den nya fasadens kulörer i grönt och vitt binder ihop den gamla och nya delen. Nya fristående skärmtak inne på de befintliga gårdarna anknyter i sitt formspråk till tillbyggnaden.

Mer info finns om du följer länken under bilden ovan.

Vill du veta mer...? Kontakta mig!