Vara Badhus

Vara har fått ett nytt badhus som ligger granne med konserthuset

I samarbete med Vara kommun och PEAB har ABAKO tagit fram projekteringshandlingar för Vara badhus.

Nytt badhus

Nytt badhus

Längs fönster­väggen finns bassänger som samman­hängande laguner.

Motionsbassäng

Motionsbassäng

Här finns en 25 m bassäng med 6 banor som upp­fyller inter­nationella normer för tävlingsregler.

Klättervägg

Klättervägg

Simhallens rekreaktionsbassänger avslutas med en klättermursbassäng.

Vill du veta mer om Vara Badhus...? Kontakta gärna mig!

Relaxavdelning

Relaxavdelning

Relaxavdelningen har inspirerats av en liten badvik och ska ge en intimare och naturnära upplevelse.

Upplevelsedusch

Upplevelsedusch

Många sinnen aktiveras när man går in i ”upplevelseduschen”.