”Vi måste utgå mer från barnperspektivet”

”Vi måste utgå mer från barnperspektivet”

Abako Arkitektkontor engagerar sig i hur staden ska byggas så att miljön blir bra för barnen. Kom till vårt kontor 29 november och diskutera barnens plats i den täta staden, när Abako står som värd för Skolhusgruppens seminarium.

Är barnperspektivet tillräckligt starkt i stadsplaneringen?

Hur ska barn få den utemiljö de behöver för att må bra och utvecklas hälsosamt?

Hur kommer barnens situation att vara i den täta staden om tio år?

Paneldiskussionen på Abako Arkitektkontor onsdag 29 november kommer att handla om de här frågorna.

– Vi som kontor har stort engagemang kring barnens plats i staden. Barn påverkas mycket av den byggda miljö de befinner sig i. Det gäller inte bara skolan, utan hela vägen från hur staden byggs ända fram till inredning och materialval. En stad som är bra för barn är bra för alla människor, säger Maria Niklasson Holmgren, arkitekt på Abako.

Hon sitter i styrelsen för Skolhusgruppen tillsammans med andra arkitekter, landskapsarkitekter och personer från lokalförvaltningen.

Vad gör Skolhusgruppen?

– Vi ordnar studiebesök i Göteborg och kranskommunerna på förskolor och grundskolor som vi tycker är bra förebilder när det gäller barnens miljö, både inomhus och utomhus. Och en eller två gånger per år ordnar vi seminarier, för att diskutera de här frågorna och även påverka dem som planerar stadsbyggnaden, säger Maria Niklasson Holmgren, och fortsätter:

– Göteborg kommer inom de närmaste åren att bygga väldigt mycket och väldigt tätt. Det är viktigt att lyfta fram frågan ”Var ska barnen få plats?”. Eftersom marken har ett så stort värde är det lätt att skolgårdar och lekplatser naggas i kanten så att barnens utemiljö blir för liten. Barnperspektivet kostar pengar på kort sikt, men på lång sikt är jag övertygad om att det är lönsamt att bygga såväl skolor som städer så att barn mår bra och stimuleras av den miljön.

Inbjudan till seminariet på Abako den 29 november riktar sig inte bara till Skolhusgruppens medlemmar, utan till skolledare, pedagogisk personal, arkitekter och andra som är intresserade av skol- och stadsutvecklingsfrågor.

 

Seminarium: ”Barn i den täta staden”, arrangerat av Skolhusgruppen västra Sverige.

Tid: 29 november, 17.30. Glögg och fika.

Plats: Abako Arkitektkontor AB, Stigbergsliden 7 (Henriksbergshuset).

Panel: Titti Olsson (journalist, SLU), Patrik Höstmad (Yimby), Johannes Hulter, (Byggnadsnämndens förste vice ordförande), Lukas Memborn (arkitekt, Fastighetskontoret).

Anmälan: Mejla till charlotta.berggren@bydemand.se senast 26 november.

Ta sig dit: Spårvagn 3, 9 och 11, hållplats Stigbergstorget.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare