Vattendrag i guldkantat inredningsuppdrag

Vattendrag i guldkantat inredningsuppdrag

Nya Regionens Hus i Göteborg har inneburit ett av ABAKO:s största inredningsuppdrag någonsin. Designkonceptet bygger på de olika vattendrag som finns i Västra Götalandsregionen och byggnaden är nu klar med preliminär miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad manual 2.2 nivå Guld.

– ABAKO har projekterat den lösa inredningen och miljökraven i projektet är högt ställda. För oss handlar det om att lyfta blicken och se helheten, genom cirkulär hållbarhet där ansvar för arbetsmiljön, miljökrav och ekonomi samspelar, säger uppdragsansvarig inredningsarkitekt AnneMerete Sørensen på ABAKO.

 

1500 anställda i 13 olika förvaltningar ska flytta in i Nya Regionens Hus under Q1 2019. Där ska samtliga personer jobba aktivitetsbaserat som en hyresgäst i hela huset och ytorna delas in i tre olika zoner med anspelningar till vattendragen i regionen. Vatten är en metafor för kommunikation och ska transportera regionen till Göteborghuset. Väl inne i huset ska de olika vattendrag symbolisera de olika zonerna. Den forsande älven är en symbol för samarbetszonen där man pratar och umgås. Bäcken är den lugna zonen för individuellt arbete, där textilkulörerna är varma och harmoniska. Sjön symboliserar den tysta zonen med mättade kulörer i ett grövre textil. Ett viktigt inslag i det hållbara designkonceptet har varit att i stor utsträckning re-create befintliga kontorsmöbler.

 

– 13 olika hyresgäster ska samverka i kontorshuset och vi har eftersträvat att alla våningar och hyresgäster ska ha samma förutsättningar. Aktivitetsbaserat arbete har ett mervärde i att främja samarbetet där möblerna stödjer det du ska göra för dagen, med en variation som gör att alla alltid har valmöjligheter, säger AnneMerete Sørensen.

 

Byggherre/Beställare:  Västfastigheter

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare