Varierad helhet gav tävlingsvinst för ABAKO

Varierad helhet gav tävlingsvinst för ABAKO

Yteffektiva bostäder med en både enkel och modern gestaltning, samt en tydlig koppling till platsens äldre träbyggnader – det resulterade i vinst för ABAKO och anbudsgivaren BJC Group i Kungsbacka kommuns öppna markanvisningstävling inom Kolla Parkstad.

Särskilt högt betygsattes gestaltningen, som fick 87,7 poäng av maximalt 100.

– Kommunen lade stor vikt vid gestaltningen i tävlingen. Ibland kan man uppleva att den hamnar lite i bakgrunden, men så var inte fallet här, säger Christer Sernhede, arkitekt på ABAKO.
Anbuden i tävlingen gav förslag till byggnation av cirka 112 hyresrätter i Kolla Parkstad som är beläget i sydvästra Kungsbacka. I ABAKO:s förslag ingick bland annat fasader klädda med träpanel med inslag av skivmaterial, där färgsättningen utgår från jordfärgskalan. Gatufasaden delades i mindre enheter med skiftande uttryck vad gäller färg, panel och fönstersättning.

– Vi hade tonvikt på trä som material och det var viktigt att få en koppling till den äldre bebyggelsen i Kungsbacka när behovet av mindre lägenheter skulle tillfredsställas, säger Christer Sernhede.

Fler inslag i arkitekturen är gårdsfasader med ljusare färgsättning för att skapa en ljusare upplevelse på entrébalkongerna, samt inslag av vertikal växtlighet på lämpliga ställen på fasad och på entrébalkongerna. De grunda huskropparna är planerade för att undvika en mörk och svårutnyttjad kärna kring de relativt små lägenheterna.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare