Vårgårda planprogram – Vårgårdas helhet står i centrum

Vårgårda planprogram – Vårgårdas helhet står i centrum

Det började som en centrumutveckling av Vårgårda och fortsatte med ett formellt planprogram för orten. I januari godkändes ABAKO:s förslag av kommunens politiker. Fokus ligger på en bättre helhet, stärkta stråk i centrum och ett bättre intryck för tågpassagerarna.

Att ta fram en samlad strategi för Vårgårdas småstadskärna var uppdraget för ABAKO och kommunen har av tradition drivits starkt av olika privata initiativ. Nu behövdes ett övergripande helhetsperspektiv för den fortsatta utvecklingen.

– Vår roll var inledningsvis att göra en skiss som diskussionsunderlag för kommunen. Den har de implementerat och diskuterat i sina olika avdelningar och vi har gjort inspel med jämna mellanrum, säger Maria Modéer, en av de ansvariga arkitekterna på ABAKO.

Välkomnande intryck och stärkta stråk

Ett viktigt inslag i arbetet har varit att stärka de olika kopplingarna mellan de olika delarna av centrum.

– Vi har tittat mycket på att stärka stråken där man rör sig med bil, men framförallt till fots och cykel. Vårgårda ska få fler bra mötesplatser och vi har även tittat på hur och var det är lämplig att bygga för att stärka småstadens centrum, säger Maria Modéer. Ett annat fokus har varit stationsområdet. Trafikverket planera att eventuellt utöka med ytterligare ett järnvägsspår och tågtrafiken är relativt tät.

– Vi föreslår en ny stationsbyggnad som ska skapa ett mer attraktivt stationsområde och ett fint första intryck av Vårgårda. Ny bebyggelse kring stationen ska både utgöra en välkomnande fasad och skydda nya bostäder mot buller, säger Maria Modéer.

1_18
Vårgårda station_10

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare