Ingseredshemmet, Stadsmissionen

Vårdbostäder i grön omgivning

Ingseredshemmet ligger vackert beläget vid Västra Ingsjön mellan Lindome och Hällingsjö. Här bedriver Ingseredsstiftelsen ett vårdboende för män och kvinnor med psykisk ohälsa och missbruksproblematik.

ABAKO fick våren 2007 i uppdrag att gestalta en ombyggnad och nybyggnad för Ingseredsstiftelsen. I huvudbyggnaden har de befintliga enkelrummen uppgraderats till träningslägenheter och personalutrymmen har byggts om. En nybyggnad har utförts i sluttningen ned mot sjön som ger fem nya vårdbostäder till verksamheten.

Livet mellan husen

Livet mellan husen

Uteplatser vid de nybyggda radhusen.

Omvårdande känsla

Omvårdande känsla

Ambitionen var att med enkla men speciella detaljer, högkvalitativa material och noggrant utvalda kulörer ge de nya lägenheterna en omvårdande känsla och på det viset komma så långt ifrån institutionsboende som möjligt. Ett värdigt boende för utsatta som håller över tid, både med avseende på stil och på slitage.

Vill du veta mer om Ingseredshemmet? Kontakta gärna mig.

Vårdboende i radhus

Vårdboende i radhus

Ett boende med möjlighet att sätta sin egen prägel på sin uteplats.