Taket välkomnar i alla väderstreck

Taket välkomnar i alla väderstreck

Med ett karaktärsfullt tak som signum, har vi utformat vårt förslag till Varbergs nya stationshus. Taket välkomnar i alla väderstreck och fångar skärningspunkten mellan nuvarande centrum, den nya stadsdelen Västerport, tåget i norr och bussarna på västra och östra sidan. Valet av trä faller sig naturligt i Varberg med sin starka träindustri och hamn där sågat trä fraktas ut i världen. Konstruktionen i trä blir lätt, miljövänlig och ger stationsrummet varm karaktär. Som kontrast skimrar tvåvåningsdelen i olika typer av glasmaterial. En tunn glasfasad utgör klimatskal vilket ger god kontakt mellan ute och inne.

 

https://www.jernhusen.se/om-jernhusen/press/2017/11/tva-arkitektforslag-for-ny-station-i-varberg/

 

Uppdrag: Utforma det nya stationsområdet i Varberg i anslutning till Varbergstunneln. Det är ett parallellt uppdrag där Abako Arkitektkontor och Okidoki Arkitekter arbetat fram varsitt förslag.

Beställare: Jernhusen i samarbete med Varbergs kommun, Region Halland och Trafikverket.

Abako-medarbetare i projektet: Ingrid Lundberg (uppdragsansvarig arkitekt), Maria Modéer (arkitekt), Hanna Järbel (arkitekt). I arbetsgruppen deltar Ramböll med landskaps- och trafikutformning och ELU konsult med konstruktion.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare