Så höjer ABAKO hållbarheten

Så höjer ABAKO hållbarheten

Hur förbättrar man den interna kunskapen kring hållbarhet och hur används samma kunskap i kundprojekt? ABAKO har hittat flera vägar för att öka hållbarhetsgraden och inspirera till nya lösningar.

 

Hållbarhet är allt oftare en nyckelfaktor hos olika företag, inte minst inom arkitektbranschen. Men hur undviker man att det bara blir ett ord i ett policydokument? En av de viktigaste strategierna är att verkligen nå ut med nya kunskaper till samtliga anställda.
– Hjulet ska inte behöva uppfinnas flera gånger internt. Om vi deltar på en mässa jobbar vi med återkoppling genom interna föreläsningar för de som inte var med. Vi använder också seminarier med inbjudna talare och ämnena varierar från ny teknik i branschen till hur man ökar den biologiska mångfalden i stadsmiljöer, säger Viktor Isaksson, arkitekt på ABAKO.

För att underlätta den mer spontana spridningen av hållbarhetsinformation kommer ABAKO utforma en form av digitalt nyhetstorg. Ett internt nyhetsbrev med fokus på miljö och hållbarhet skickas också ut varje vecka.
– Vi jobbar hårt med att hitta ett specifikt tema på varje nyhetsbrev. Hållbarhet är så brett att du måste nischa informationen för att det ska få betydelse. Grunden är att ha med ett inspirerande projekt och en aktuell produkt som kan föreskrivas i projekt.

Genom att hålla sig ajour med nya innovationer, blir det också lättare att lyfta dessa på ett tidigt stadie tillsammans med kunderna.
– Ju tidigare du kommer med nya idéer desto lättare blir det för kunden att ta beslut och göra justeringar. Alla produkter som vi föreskriver går igenom ett filter i form av miljödatabaser, men ett annat verktyg som vi använder är EPD. Då får du bland annat svart på vitt hur mycket koldioxid som släpps ut vid tillverkningen av produkten.

Vill du veta mer om hållbara lösningar för nästa projekt? Kontakta ABAKO så berättar vi mer.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare