Vård

Vårt mål är att skapa hälsobefrämjande vårdmiljöer där patienterna tillfrisknar och personalen trivs. ABAKO har lång erfarenhet av att utveckla lokaler för vård och omsorg. Vi arbetar med sjukhus, äldreboenden, vårdcentraler och särskilda boenden. Nedan visar vi ett urval av aktuella projekt.