Evenemang & fritid

Inom marknadsområdet evenemang och fritid arbetar vi med en mängd olika typer av publika anläggningar. Som exempel kan nämnas restauranger, arenor, simhallar och bibliotek. Nedan visar vi ett urval av aktuella projekt.