Pendelstation som berikar stadsdelen

Pendelstation som berikar stadsdelen

Efter parallellt uppdrag fick Abako förtroendet att arbeta vidare med pendeltågstationer i norra Skåne.

Nästa fas innebär mer detaljerad utformning av stationerna Maria och Kattarp.

I konkurrens med Wingårdh och Rundquist valdes Abako Arkitektkontors förslag till utbyggnad av Maria station.

Arbetsgruppen från Helsingborgs stad och Trafikverket fastnade för Abakos hantering av slänterna upp till stationen och grönstråket med mötesplatser. Den ljusa och moderna karaktären vid entréerna bedömdes också passa väl in i den moderna stadsdel som byggs runt stationen i norra Helsingborg.

Maria station kommer att flyttas i sidled och höjas upp två meter i den norra delen när dubbelspårsutbyggnaden mellan Ängelholm och Helsingborg genomförs.

– Vårt kanske starkaste grepp handlade om hur man utvecklar barriären som den upphöjda järnvägen skapar till ett positivt stadsrum som kan berika och samverka med den planerade kvartersutbyggnaden utmed stationen. Jag tror också att vår ljusa, välkomnande gestaltning av stationen och passagen för huvudgatan under järnvägen har spelat roll vid bedömningen, säger Olof Hallberg, uppdragsansvarig arkitekt på Abako.

I samband med att beställaren valde att låta Abako arbeta vidare i nästa fas med Maria station fick Abako dessutom uppdraget att utforma ombyggnaden av Kattarp station, en mil norr om Helsingborg.

– Kattarp har som ort andra förutsättningar än Maria. En stor del av spänningen i vårt arbete ligger i att finna det rätta anslaget och särarten för olika platser samtidigt som vi löser samma grundfunktioner.

Abako samarbetar med Ramböll Sverige AB i uppdraget att utveckla stationslösningarna för Maria och Kattarp. Byggstart är planerad till 2019.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare