Särskilda kompetenser

ABAKO arkitektkontor AB har särskild kompetens inom tillgänglighet, visualisering och byggnadsvård. Dessa kompetenser används inom alla våra marknadsområden.

Tillgänglighet

Vi har bred erfarenhet av att arbeta med tillgänglighet i nya och befintliga miljöer. Kontakta Ann Bjerkelund, certifierad som Sakkunnig av Tillgänglighet, om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med tillgänglighetsfrågor.

 

Visualisering

ABAKO har fördjupad kunskap inom visualisering. Kontakta Maria Frenning om du vill veta mer om vilka bilder vi kan göra till dig.

Byggnadsvård

ABAKO har djup kunskap om arbete med byggnads- och bebyggelsevård. Kontakta Marie Hedberg om du vill veta mer om hur vi kan ta hand om befintliga miljöer.