Nytt stationshus som sätter standarden

Nytt stationshus som sätter standarden

Från vindpinad pendeltågstation – till en attraktiv station där resenärerna kan vänta tryggt och bekvämt inomhus. Abako har skapat den nya utformningen av Hede station i Kungsbacka.

Allt fler reser till och från Hede Station i norra Kungsbacka. De plattformarna saknar idag väntmöjligheter inomhus.
Om ett och ett halvt år kommer pendlarna istället att kunna vänta på tåg och bussar i ett ljust och luftigt stationshus, med kioskbutik och toaletter. Det planeras också en ny gångbro, med trappor och hissar, mellan perrongerna.
– Stationshuset ska kännas välkomnande och tryggt. I vintermörkret ska byggnaden lysa som en lykta över de öppna parkerings- och körytorna. På avstånd ska det vara ett väl synligt landmärke, säger Emna Hachicha, som tillsammans med Olof Hallberg har arbetat med gestaltningen av byggnaden.
Hon fortsätter:
– Byggnadens formspråk är tänkt att vara mjukt välkomnande med avrundade hörn både exteriört och i inredningen. De tydligaste kännetecknen är de generösa glasfasaderna. De ger resenärerna möjlighet att kunna se tåget eller bussen och kunna vänta så länge som möjligt inne i byggnaden.
Det nya stationshuset, med Kungsbacka kommun som byggherre, blir starten på en successiv utveckling av stationsområdet som idag ligger just utanför tätortsbebyggelsen. De närmaste 15-20 åren väntas mellan 2 000 och 3 000 nya bostäder och lokaler för verksamheter byggas i direkt anslutning till stationen.
– Stationsbyggnader är viktiga symboler för vårt samhälle och ska främja det kollektiva resandet. Kvaliteten på Hede station kommer att sätta nivån för fortsatt utbyggnad i närområdet, säger Olof Hallberg.
Byggstart är planerad till december 2017. Ett år senare ska Hede nya stationshus stå färdigt.

Uppdrag: Utveckling av Hede station i Kungsbacka med nytt stationshus som ska stå klart i december 2018.

Beställare: Hallandstrafiken och Kungsbacka kommun i samverkan med Region Halland och Trafikverket.

Abako-medarbetare i projektet: Olof Hallberg (uppdragsansvarig arkitekt), Emna Hachicha (arkitekt).

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare