Ny och viktig certifiering för ABAKO

Ny och viktig certifiering för ABAKO

ABAKO har alltid arbetat aktivt med kvalitets- och miljöfrågor. I mars togs nästa steg i det arbetet, med certifiering enligt ISO-standarden ISO9001:2015 och ISO14001:2015

Oberoende kvalitetsgranskningar är av stor vikt för att få ett kvitto på att fokus läggs på rätt delar i ABAKO:s processer. Sedan 2009 har ABAKO varit ISO-certifierade och i mars uppnåddes ISO-standarden ISO9001:2015 och ISO14001:2015.

– Detta ger oss en bekräftelse på att företaget har ett effektivt system för ledning och styrning av kvalitets- och miljöfrågor. Tillsammans med våra revisorer BMG TRADA Certifiering AB arbetar vi fokuserat och målmedvetet med våra kvalitets- och miljömål, säger Sofia Freiholtz, ekonomichef på ABAKO.

2018 års huvudfokus för ABAKO är ett fortsatt arbete med företagets processer, där ISO är med som ett viktigt verktyg för bra kvalitets- och miljöarbete.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare