Nätverk för bättre vårdmiljöer

Nätverk för bättre vårdmiljöer

Intresset för att förbättra de fysiska miljöerna inom vården är stort. Det visar sig inte minst genom nätverket Lokala forum för vårdbyggnad, där arkitektbyråer, forskare och beställare utbyter kunskap och erfarenheter.

 

Den nationella mötesplatsen Forum Vårdbyggnad har under ett flertal år arbetat för att utveckla de fysiska miljöerna inom vård och omsorg. Det har mynnat ut i lokala forum och i Göteborgsregionens Lokala forum för vårdbyggnad väst är ABAKO en av arkitektbyråerna som finns representerade.
– Syftet är att nätverka kring frågor som rör vårdbyggnader. ABAKO är med i planeringsgruppen som är sammankallande kring aktiviteter och informationsspridning, säger Elin Rittmark, arkitekt på ABAKO.

Forumet samlar ett flertal arkitektbyråer, forskare samt aktörer från beställarsidan. Tematräffar, seminarier och studiebesök är några av aktiviteterna som anordnas för att öka kunskapen inom området.

– Mixen av olika personer gör att vi har bra kanaler in i olika processer, konstaterar Elin Rittmark.
Härnäst på agendan väntar en träff med fokus på Regionstyrelsens riktlinje ”God fysisk vårdmiljö – utformning av Västra Götalandsregionens vårdlokaler”.

– Vi tycker inte att den har använts maximalt och vi vill hjälpa till att sprida riktlinjen så att den får större bäring. Därför bjuder nätverket in till en öppen träff med de som förväntas använda riktlinjen i sitt arbete och de som har skrivit riktlinjen, i hopp om att det ska bidra till större spridning och i slutändan bättre fysiska miljöer inom vården, säger Elin Rittmark.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare