”Gemensamma lokaler viktigt för nya bostäder”

”Gemensamma lokaler viktigt för nya bostäder”

700 000 bostäder behöver byggas i Sverige på tio år. Men hur ska bostäderna se ut?

Chalmers driver ett centrum för boendets arkitektur (CBA) för att bidra till ökad kvalitet. Abako arkitektkontor finns med bland partnerföretagen.

Centrum för boendets arkitektur (CBA) är en nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostadsarkitektur. Det är ett forum där akademi och näringsliv möts.

Abako är engagerat i CBA som stödjande partner.

– Det är viktigt för oss att del av forskning och utveckling inom bostadssektorn. Och vi vill också vara med och bidra till utvecklingen, säger Christer Sernhede.

Vad inom boendearkitektur tror du är viktigt att förbättra?

– Nu när det byggs mycket smålägenheter tror jag att man ska utveckla gemensamma lokaler och funktioner, typ takterrasser, odling, cykelverkstad, hobbyrum, tvättstugor med mera för de boende. Man behöver inte alla dessa i varje projekt men någon eller några av dem. I många förorter är trångboddheten så stor att barnen har svårt att läsa läxan hemma.

Enligt Boverket behöver 70 000 bostäder byggas årligen under närmaste tioårsperioden. Regeringen presenterade 2015 ett bostadspolitiskt program med stora satsningar på byggande.

Ola Nylander är konstnärlig professor i arkitektur vid Chalmers och föreståndare för CBA. I boken Bostäder att trivas i, utgiven av CBA:s forskningspartner Liljewall arkitekter, utrycker han oro över att de politiska förslagen är helt inriktade på kvantitet, medan inget nämns om kvalitet. Nylander skriver att Chalmers genom CBA vill ”ta ansvar för ökad kvalitet” och att ”målsättningen för CBA är att genom samverkan med branschen lyfta svensk bostadsarkitektur till internationell toppklass”.

Flexibilitet blir viktigt för framtidens bostadsbyggande, tror Christer Sernhede:

– Flexibla lägenheter, ett sätt att klara förändrade familjesituationer, är en av de aktuella frågorna i branschen och för CBA. Hur kan man exempelvis rita en trea så att den går att omvandla till en fyra utan att förlora för många kvaliteter? När man skapar ytterligare ett sovrum så ökar ju snarast behovet av gemensamma utrymmen som vardagsrum och kök fast det ofta är härifrån man tar ytan till det nya sovrummet.

 

http://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/Sidor/default.aspx

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare