”Framgångsfaktor för hela staden”

”Framgångsfaktor för hela staden”

Från spretig plats till en bytespunkt med tydlig identitet för kollektivtrafikens resenärer – det är målsättningen med Korsvägen i centrala Göteborg. Ambitionerna är höga och en av pusselbitarna i en process med många aktörer är Västtrafiks nya resecentrumbyggnad.

På Korsvägen sammanstrålar ett flertal buss- och spårvagnslinjer, vilket gör platsen till en viktig bytespunkt. Västlänkens underjordiska station kommer att öka Korsvägens betydelse ytterligare och ABAKO har lämnat in en programhandling för den nya resecentrumbyggnaden.
– Vi har höga ambitioner med våra byggnader och vill öka attraktiviteten i det kollektiva resandet. För oss är det viktigt att bygga hållbart med kvalitet och det är också en framgångsfaktor för hela staden, säger Carolina Lundberg, arkitekt och teamledare tidiga skeden på Västtrafiks infraavdelning.

Resecentrumet ska erbjuda ett flertal servicefunktioner och placeras strategiskt för att nå både kollektivtrafikresenärer och gående i området. Byggnaden planeras med en öppen vänthall med uppgången från Västlänken och en stor dagsljuslanternin. Här ska också butiker, ett café och stora väntytor rymmas. Stora glasfasader ska öka genomsikten genom från alla håll och byggnadens unika karaktär skapas av fasadlameller som löper i en vågformad rörelse runt hela glasfasaden. På den stora takytan anläggs ett biotoptak som hämtar sin inspiration från platsgestaltningen och ökar antalet grönytor på platsen.

 

Platsgestaltningen för Korsvägen är ett resultat av en samverkansprocess mellan Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik.
– Det har varit ett väldigt lyckat samarbete mellan alla parter. ABAKO har varit vår resurs i sammanhanget och de har verkligen haft förmågan att vara lyhörda med en förståelse för att det inte bara är en aktör i projektet, säger Carolina Lundberg.


ABAKO:s Nils Korth sammanfattar projektet som en möjlighet att göra avtryck på ett flertal sätt.

– Det är viktigt att vara lyhörd i ett samverkansprojekt och först måste man förstå förutsättningar för projektet innan man sätter ner pennan. Förutom att stärka Korsvägen som kollektivtrafikknutpunkt, finns nu en chans att skapa mer yta för människor, minska biltrafiken och skapa rum för vardagsliv med en grönare, öppnare plats kopplad till evenemangsstråket och innerstaden. Jag ser framemot att kunna se Resecentrumbyggnaden i höst- och vintermörker när den lyser som en lykta över platsen och blir ett synligt landmärke. Tillsammans med gestaltningsprogrammet som Göteborgs Stad har tagit fram för Korsvägen är jag övertygad om att det här kan bli en av stadens mest spännande platser, säger Nils Korth.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller ring 031-85 67 00.

Om ABAKO Projekt Jobba på ABAKO Hitta en medarbetare